BİREYSEL GÖRÜŞMELER

İyileştirme çalışmalarına sanık veya hükümlüleri tanımak amacıyla, bireysel görüşme yapılması ile başlanır ve sanık veya hükümlünün grup çalışmasına hazır hale gelmesi ve gerekli görülmesi halinde iyileştirme çalışmalarına grup çalışması ile devam edilir. Bireysel görüşme, sanık veya hükümlü ile birebir ve uygun fiziki ortamda, önceden belirlenmiş bir amaç ve plan çerçevesinde yürütülür. Bireysel görüşmeler; başlangıç, gelişme ve sonlandırma süreçlerini içeren 3 oturum şeklinde yapılır.