ELEKTRONİK İZLEME

Elektronik izleme; şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlar ile toplum içinde izlenmesini, gözetim ve denetim altında tutulmasını sağlayan, mağdurun ve toplumun korunmasını destekleyen kararların infaz edilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Elektronik izleme merkezi

Şüpheli, sanık veya hükümlülerin elektronik yöntem ve araçlarla toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetim altında tutulabilmesi için, Adalet Bakanlığı bünyesinde yirmi dört saat esasına göre vardiya usulüyle çalışmak üzere, elektronik izleme konusunda eğitim almış yeteri kadar denetimli serbestlik memurunun görevlendirildiği elektronik izleme merkezi oluşturulmuştur.

Elektronik izleme müdahale ekibi

Denetim bürosunda, elektronik izleme müdahale ekibi olarak elektronik izleme konusunda eğitim almış yeteri kadar denetimli serbestlik memuru görevlendirilmiştir. Yirmi dört saat esasına göre çalışan elektronik izleme müdahale ekibi;