DİĞER FAALİYETLER

Hükümlülerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılır.